Oudercomité

Wie zijn wij? 

Vzw oudercomité - Dagelijks bestuur en beheerraad

Voorzitter: Ellen Belis

Penningmeester: Pim Cavyn

Secretaris:  Caroline Van den Steen 

Adviserende leden: Joris Hoeyberghs, Lieven Gurny, Ines Goossens, Indra Devriendt

Klusploeg o.l.v. Michiel De Wit

Groendienst o.l.v. Tos De Wit

Worden bijgestaan door afzonderlijke werkgroepen ter voorbereiding van allerlei acties.
Contact? oudercomite.scouts3248@gmail.com

Wat doen wij?

Het oudercomité stelt zich als doel de materiële en morele ondersteuning van de groep door het ter beschikking stellen van lokalen, het onderhoud en de investering daarvan en twee maandelijkse overlegmomenten om de lopende zaken te bespreken. 

Op die manier hopen we dat onze kinderen in de beste omstandigheden hun vrije tijd kunnen doorbrengen op de scouts.

Gedurende het jaar organiseren we een aantal geldacties, caféavonden en werkvergaderingen, om dit alles in goede banen te leiden hebben we jouw helpende handen nodig!

 

Indien je in onderstaand formulier aangeeft te willen helpen, zullen wij je hiervoor contacteren.

https://docs.google.com/forms/d/1JtFidQuMQTHVzkCq1BhdeywnwAmUy_Yi0PlhwMGcNLM/edit

Alvast erg bedankt! Elke bijdrage maakt een verschil en wordt enorm gewaardeerd!

 

Geplande activiteiten 2024:

We bezorgen jullie graag onze jaarplanning met vaste activiteiten:

7/01/2024             Nieuwjaarsreceptie

2/03/2024             Quiz

6-7-8/09/2024   Sjorringsfeesten

 

Nieuw charter:

Onze scouts moet een plaats zijn waar kinderen en jongeren zichzelf mogen zijn in een begeleide en veilige omgeving.
Iedereen is welkom en elk lid moet zich bij ons thuis voelen. Scoutsleden moeten met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen kunnen verkennen.
We verwachten daarbij respect voor ons terrein, de natuur en materiaal, daarnaast ook respect voor onze buren. We verwachten dat al onze bezoekers dit naleven en nastreven.